Tư vấn kỹ thuật

  Kinh doanh - Ms Hồng

  Hotline:

  0901 505 949
  • Kinh doanh - Ms Hồng
  • Kinh doanh - Ms Hồng0901 505 949
  • Kinh doanh - Ms Hồngkinhdoanh.aau3@gmail.com
  • Kinh doanh - Ms Cẩm
  • Kinh doanh - Ms Cẩm0934 535 949
  • Kinh doanh - Ms Cẩmkinhdoanh.aau2@gmail.com
  • Hỗ Trợ Kinh doanh
  • Hỗ Trợ Kinh doanh0909 266 949
  • Hỗ Trợ Kinh doanhthietbiaau@gmail.com
  • Công Ty Á Âu
  • Công Ty Á Âu028 6269 1337
  • Công Ty Á Âuthietbiaau@gmail.com

Chính Sách

Nồi nấu có cánh khuấy 50 lít

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

Nồi nấu có cánh khuấy 100 lít

Giá: Liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

Nồi nấu có cánh khuấy 200 lít

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

Nồi nấu có cánh khuấy công nghiệp

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

Đặt hàng theo yêu cầu

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN KHUẤY 50 LÍT

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN KHUẤY 100 lít

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN KHUẤY 200 LÍT TANK-D01

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN KHUẤY 500 LÍT

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN CHỨA INOX 50 LÍT AB-01-50

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN CHỨA INOX 100 LÍT AB-01-100

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN CHỨA INOX 200 LÍT AB-01-200

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN CHỨA INOX 500 LÍT AB-01-500

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN CHỨA INOX 1000 LÍT AB-01-1000

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN GIA NHIỆT MỸ PHẨM VI SINH

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN NHŨ HÓA MỸ PHẨM

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

MÁY NHŨ HÓA ĐỒNG HÓA MỸ PHẨM

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN KHUẤY MỸ PHẨM CÓ SÀN THAO TÁC

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN KHUẤY GIA NHIỆT MỸ PHẨM

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN KHUẤY MỸ PHẨM GIÁ RẺ

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

MÁY NHŨ HÓA THÍ NGHIỆM MỸ PHẨM

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN KHUẤY KEO GIA NHIỆT

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN TRỘN KEO GIA NHIỆT

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN SẢN XUẤT KEO SỮA 1000 LÍT

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN TRỘN KEO GIÁ RẺ

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN TRỘN KEO KHÍ NÉN

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

MÁY KHUẤY KEO 1000 LÍT THÙNG IBC

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

MÁY PHA KEO KHÍ NÉN

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

MÁY TRỘN KEO NÂNG HẠ

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

MÁY TRỘN KEO HIỂN THỊ TỐC ĐỘ

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN NHŨ HÓA GIA NHIỆT MỸ PHẨM

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN KHUẤY PHÂN BÓN

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN KHUẤY HƯƠNG LIỆU

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN KHUẤY THỰC PHẨM

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN CHỨA LIỆU 1000 LÍT

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN KHUẤY DUNG MÔI

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN CHỨA THỰC PHẨM

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN KHUẤY THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN KHUẤY HÓA CHẤT

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

NỒI NẤU SỮA CÓ CÁNH KHUẤY

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

BỒN KHUẤY DƯỚI ĐÁY BỒN

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

Bồn khuấy phân bón giá rẻ 500 lít

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

Bồn nấu thuốc bảo vệ thực vật

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

MÁY KHUẤY THỦY LỰC 100-2000 AD-15

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

MÁY KHUẤY HAI TRỤC AD-15D

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

MÁY KHUẤY NÂNG HẠ 200-300 LÍT AD-13

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-liên hệ

MÁY KHUẤY BỘT ĐẶC AD-20 NÂNG ĐIỆN

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

MÁY KHUẤY NÂNG HẠ 20-100 LÍT AMIX-D02

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

MÁY KHUẤY GÁ NGANG PHUY AD-05

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

MÁY KHUẤY THÙNG IBC 1000 LÍT AD-09

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

MÁY KHUẤY 5-20 LÍT AD-03

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

MÁY KHUẤY 5-20 LÍT AD-02

Giá: 8,850,000 vnđ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

MÁY KHUẤY THÍ NGHIỆM 1-5 LÍT MIX-D01

Giá: 4.950.000 vnđ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

CÁNH KHUẤY CHONG CHÓNG

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

CÁNH KHUẤY THỦY LỰC

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

ĐĨA KHUẤY PHÂN TÁN

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

CÁNH KHUẤY PHÂN TÁN

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

CÁNH KHUẤY TUABIN

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

CÁNH KHUẤY TỰ BUNG

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

CÁNH KHUẤY BÁNH LÁI

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

TRỤC KHUẤY INOX 304

Giá: Vui lòng liên hệ
Giá KM: Giá tốt hơn-Liên hệ

Máy khuấy thí nghiệm AD-03

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy 20 lít AD-16

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

MÁY KHUẤY NÂNG TAY 20 LÍT AD-02

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

Máy khuấy khí nén 20 lít Amix-K02

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

TƯ VẤN CHỌN MÁY KHUẤY 05-20 LÍT

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

MÁY KHUẤY HÓA CHẤT 50 LÍT AMIX-D02

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-liên hệ

MÁY KHUẤY HÓA CHẤT 200 LÍT AMIX-D03

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-liên hệ

MÁY KHUẤY ĐIỆN 200 LÍT AD-14

Giá: Theo thiết kế
Giá KM: Giá tốt hơn-liên hệ

TƯ VẤN CHỌN MÁY KHUẤY 50-200 LÍT

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

MÁY KHUẤY HÓA CHẤT ĐẶC AD-04

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

MÁY KHUẤY PHUY 200 LÍT AD-05

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN GÁ PHUY AMIX-K04

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Vui lòng liên hệ

MÁY KHUẤY GẮN NẮP PHUY AMIX-K06

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Liên hệ Á Âu

MÁY KHUẤY KHÍ NÉN PHUY AMIX-K05

Giá: Theo thiết kế máy khuấy
Giá KM: Vui lòng liên hệ
Bồn khuấy hóa chất 200 lít
Bồn khuấy hóa chất 200 lít hiện đang được rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ hoặc các hộ kinh doanh gia đình sử dụng để khuấy nguyên liệu. Vì tính năng tiết kiệm thời gian và chi phí và nhân công, giúp đẩy nhanh sản xuất, tăng doanh thu. Bồn khuấy đang dần thay thế nồi nấu thủ công và được rất nhiều doanh nghiệp tin dùng hơn.
Máy nghiền sơn kèm bồn chứa 500 lít
Máy nghiền sơn kèm bồn chưa 400-500 kg . Máy thiết kế chuyên nghiệp cho việc nghiền sản xuất, mẽ nghiền linh động....
Bồn chứa inox thực phẩm 500 lít
Công ty Á Âu chuyên gia công sản xuất máy khuấy, bồn khuấy, bồn gia nhiệt, nồi nấu có cánh khuấy, bồn trộn nhiên...
Bồn chứa thực phẩm 300 lít
Công ty Á Âu chuyên gia công sản xuất máy khuấy, bồn khuấy, bồn gia nhiệt, nồi nấu có cánh khuấy, bồn trộn nhiên...
Bồn khuấy công nghiệp 2000 lít
Công ty Á Âu chuyên gia công sản xuất máy khuấy, bồn khuấy, bồn gia nhiệt, nồi nấu có cánh khuấy, bồn trộn nhiên...
Máy khuấy sơn 200 lít
- Máy khuấy tốc độ cao, công suất lớn, khuấy phân tán và hòa tan dung dịch. - Máy khuấy thiết kế nâng hạ tự...
Bồn khuấy gia nhiệt 2000 lít
Công ty Á Âu chuyên gia công thiết kế các dòng cánh khuấy , máy khuấy, máy nhũ hóa, bồn trộn, nồi nấu, máy nghiền,...
Kho hàng máy khuấy Á Âu
Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á ÂU. Showroom và xưởng: 816/63, QL 1A, P. Thạnh Xuân, Q.12, Tp.HCM. Trụ sở: Tầng...
Nồi nấu có cánh khuấy 100 lít
Bồn được gia công bằng vật liệu inox 304. Chất liệu thân bồn và đáy bồn làm bằng vật liệu dày, phù hợp với...
Bồn inox 100 lít có van xả
Bồn được gia công bằng vật liệu inox 304. Chất liệu thân bồn và đáy bồn làm bằng vật liệu dày, phù hợp với...
Bồn chứa inox 100 lít
Công ty Á Âu chuyên gia công thiết kế các dòng cánh khuấy, máy khuấy, máy nhũ hóa, bồn trộn, nồi nấu, bồn khuấy,...
BỒN CHỨA INOX 1000 LÍT
Chuyên thiết kế, gia công các loại bồn chứa, bồn khuấy inox chuyên dụng trong các ngành: Keo, sơn, mỹ phẩm,....đến...
Bồn chứa inox 500 lít
Bồn được gia công bằng vật liệu inox 304 Chất liệu thân bồn và đáy bồn làm bằng vật liệu dày, phù hợp với...
Bồn khuấy gia nhiệt 200 lít
Bồn khuấy gia nhiệt 200 lít được thiết kế chuyên nghiệp. Sử dụng thông dụng trong việc khuấy trộn mỹ phẩm,...
Bồn khuấy inox 50 lít
Công ty Á Âu chuyên gia công thiết kế các dòng cánh khuấy , máy khuấy, máy nhũ hóa, bồn trộn, nồi nấu, bồn khuấy...
Bồn nấu sữa gia nhiệt 1000 lít
Chuyên gia công sản xuất bồn chứa inox, bồn khuấy inox, nồi nấu gia nhiệt, bồn trộn nằm ngang, bồn trộn, máy khuấy,...
BỒN KHUẤY KEO GIA NHIỆT 1000 LÍT
Chuyên gia công sản xuất bồn chứa inox, bồn khuấy inox, nồi nấu gia nhiệt, bồn trộn nằm ngang, bồn trộn, máy khuấy,...
CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG CÔNG TY TNHH TM KT Á ÂU
Sau khi chọn đúng mã hàng, xác nhận báo giá hoặc ký hợp đồng. Công Ty Á Âu sẽ chuyển hàng đến quý khách sau khi...
Cách chọn Motor khuấy
Hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại motor đáp ứng rất tốt nhu cầu khuấy trộn, Thực tế ta có thể...
Hướng dẫn chọn cánh khuấy
Cánh khuấy là một bộ phận quan trọng, Nó quyết định khả năng thành công thất bại của mẽ khuấy.Dưới đây...
BẢNG HƯỚNG DẪN CHỌN MÁY KHUẤY
Khuấy, Một định nghĩa quen thuộc, Chúng ta thực hiện công việc này rất nhiều trong đời sống thường ngày Nhưng...
Máy sản xuất sơn nước
Để sản xuất sơn nước, ngoài công nghệ, Quý khách phải đầu tư cho mình những dòng thiết bị chuyên dụng: Máy...

Máy khuấy sơn 1000 lít

Bồn khuấy gia nhiệt

Bồn khuấy thực phẩm

Bồn khuấy gia nhiệt kèm cánh khuấy

Bồn nấu keo 2000 lít

Bồn khuấy gia nhiệt 200 lít

Máy khuấy keo, bồn khuấy

Bồn khuấy hóa chất 1000 lít

Máy khuấy kèm bồn khuấy

Máy khuấy sơn 200 lít

máy nghiền sơn 20kg lh 0901535949 Á Âu

Máy phân tán keo 300 lít lh 0934.535.949 sale Á Âu

Máy nghiền sơn 500 lit lh 0901 505 949 Á Âu

máy phân tán sơn lh 0934535949 Á Âu

máy khuấy gá thùng lh 0901505949 Á Âu

bồn chứa thực phẩm 300 lít lh 0934535949 Á Âu

bồn inox 100000 lít lh 0901535949 Á Âu

Máy khuấy thí nghiệm

Máy phân tán sơn 200 lit

máy khuấy xà phòng handmade tự động 20 lít lh 0934535949 Á Âu